گزارش تصویری کلاسهای تئوری دانش افزایی داوران فوتبال استان

داوران  •  سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷

گزارش تصویری کلاسهای تئوری دانش افزایی داوران فوتبال استان

این دوره طی دو روز در سالن همایشهای اداه ورزش جوانان و به تدریس علیرضا فغانی ، رضا سخندان وعبدالرسوال استادزاده برگزار گردید .

 

به دوربین : کریم زنگنه